Tuyển dụng nhân sự

Thông báo Tuyển dụng 2022 – APT

Chúng tôi, Công ty TNHH XNK Thái Châu – Nhà máy Sản xuất Vải địa [...]

Thông báo Tuyển dụng 2022 – TC

Chúng tôi, Công ty TNHH XNK Thái Châu – Nhà máy Sản xuất Vải địa [...]

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Quốc Tế

Chức danh mô tả: Nhân viên chăm sóc khách hàng quốc tế Phòng ban/bộ phận: [...]

Nhân viên Kinh Doanh

Chức danh mô tả: Nhân viên kinh doanh Phòng ban/bộ phận: Kinh doanh TRÁCH NHIỆM [...]

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng

Chức danh mô tả: Nhân viên chăm sóc khách hàng Phòng ban/bộ phận: Chăm sóc [...]