QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Tháng 06/2005

Thành lập Công ty TNHH XNK Thái Châu.

Tháng 10/2015


– Xây dựng nhà máy sản xuất APT có diện tích 10,000 m²
– Thiết lập dây chuyền sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt thứ 1
– Công suất: 12 triệu m²/năm

Tháng 06/2016


Đạt chứng nhận ISO

Tháng 03/2017


– Thiết lập dây chuyền sản xuất vải địa kỹ thuật dệt
– Công suất: 5 triệu m²/năm

Tháng 09/2018

– Thiết lập dây chuyền sản xuất bấc thấm đứng
– Công suất: 36 triệu mét/năm

Tháng 12/2018

Thiết lập dây chuyền sản xuất xơ Polypropylene

Tháng 06/2019

– Thiết lập dây chuyền sản xuất vải địa kỹ thuật không dệt thứ 2
– Công suất: 12 triệu m²/năm

Tháng 12/2019

– Thiết lập dây chuyền sản xuất màng chống thấm Bentonite
– Công suất: 5000 tấn/năm

Tháng 01/2020

– Thiết lập dây chuyền sản xuất ống địa kỹ thuật (geotube)
– Công suất: 400,000 m²/năm

Tháng 07/2020

– Thành lập Công Ty TNHH Xơ Sợi An Thái,

nhà máy sản xuất có diện tích 25,000 m²

Tháng 10/2020

– Thiết lập dây chuyền sản xuất ô địa kỹ thuật (geocell)
– Công suất: 1 triệu m²/năm

Tháng 03/2021

– Thiết lập dây chuyền sản xuất bấc thấm ngang
– Công suất: 2 triệu mét/năm

Tháng 05/2021

– Thiết lập dây chuyền sản vải địa kỹ thuật không dệt thứ 3
– Công suất: 15 triệu m²/năm

Tháng 02/2022

– Thiết lập dây chuyền sản xuất ống lọc chân không – ống PCD
– Công suất: 3,5 triệu mét/năm

Tháng 05/2022

– Thiết lập dây chuyền sản xuất vải không dệt Pet Spunbond
– Công suất: 2000 tấn/năm

Tháng 03/2023

– Thiết lập dây chuyền sản xuất màng chống thấm HDPE, công suất : 5,000 tấn/năm

– Thiết lập dây chuyền sản xuất vải không dệt PET Spunbond thứ 2, công suất : 4,000 tấn/năm