Hao phí vật liệu trong công tác rải vải địa kỹ thuật

Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1022/BXD-KTXD gửi Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO1 về vấn đề hao phí vật liệu trong công tác rải vải địa kỹ thuật.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Sau nhận được Văn bản ngày 29/3/2018 của Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO1 đề nghị hướng dẫn về hao phí vật liệu trong công tác rải vải địa kỹ thuật, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác gia cố nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật (mã hiệu AL.16122) đã được định mức tại tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình, nếu có sự chưa phù hợp về hao phí vật liệu vải địa kỹ thuật trong việc áp dụng công tác này như đã nêu tại Văn bản ngày 29/3/2018 của Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO1, thì yêu cầu chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán xây dựng điều chỉnh làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nhà thầu tư vấn lập dự toán xây dựng căn cứ vào hồ sơ thiết kế của công trình đề xuất mức hao phí vật liệu phù hợp và đảm bảo tính đầy đủ về hồ sơ tài liệu báo cáo chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 17, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO1 căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

Báo Xây Dựng