Định mức hao hụt màng chống thấm HDPE

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 293/TCTXD/KT-TC ngày 17/4/2014 của TCty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cty TNHH MTV hỏi về định mức hao hụt màng chống thấm HDPE.

Trải màng chống thấm HDPE.

Bộ Xây dựng trả lời:

Đối với công tác thi công màng chống thấm HDPE của gói thầu số 10 xây dựng bãi thải xỉ thuộc Dự án thi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, trường hợp tính chất và quy cách đặc điểm kỹ thuật tương tự vật liệu được sử dụng để gia cố nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật như nêu tại Văn bản số 293/TCTXD/KT-TC thì chủ đầu tư và nhà thầu có thể xem xét vận dụng mức hao hụt của vải địa kỹ thuật như hướng dẫn tại mã hiệu AL.16100 của tập Định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng là phù hợp.

Mai Trang – Báo Xây Dựng