Vải địa kỹ thuật ứng dụng trong hệ thống thoát nước và lọc nước (phần 1)

Vải địa kỹ thuật được sử dụng một cách hiệu quả như trong các hệ thống thoát nước và lọc nước trong các công trình dân dụng và công nghiệp, kết hợp hoặc thay thế những vật liệu rời truyền thống.

Vải địa kỹ thuật tổng hợp dễ lắp đặt tại công trường và đạt hiệu quả về mặt kinh tế trong các trường hợp vật liệu rời không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, khan hiếm hoặc hạn chế sử dụng do các vấn đề liên quan đến môi trường.

Ứng dụng của vải địa kỹ thuật trong thoát và lọc nước

Vải địa kĩ thuật và vật liệu tổng hợp địa kĩ thuật có chức năng thoát nước nằm trong số các sản phẩm của vải địa kỹ thuật có chức năng thoát nước. Những vật liệu này có thể được sử dụng trong nhiều công trình khác nhau như công trình tường chắn, công trình gia tải, chống xói mòn, xử lý rác thải, v.v…

VLĐKTTH có chức năng như một đường thấm đáp ứng các yêu cầu thử lực, do đó cho phép dòng nước hoặc khí ga chảy qua.

Nguồn: https://www.geosyntheticssociety.org/